A Canon

(50+1 Dutch Literary Texts)

 

Sente Servas

(The Life of Saint Servatius)

Hendrik van Veldeke

> Hagiography (1170/1180)

 

Walewein

Penninc and Pieter Vostaert

> Arthurian Romance (mid 13th c.)

 

Liederen

(Songs)

Hadewijch

> Lyric Poetry (ca. 1240)

 

Der naturen bloeme

(The Best of Nature)

Jacob van Maerlant

> Nature Encyclopedia (ca. 1260)

 

Van den vos Reynaerde

(Reynard the Fox)

Willem die Madocke maecte

> Animal Epic (ca. 1270)

 

Karel ende Elegast

(Charlemagne and the Robber)

Anonymous

> Epic Poem (before 1325)

 

Die gheestelike brulocht

(The Spiritual Espousals)

Jan van Ruusbroec

> Mystic Treatise (ca. 1343)

 

Beatrijs

(Beatrice)

Anonymous

> Marian Legend (before 1374)

 

Lanseloet van Denemerken

(Lancelot of Denmark)

Anonymous

> Theatre (before or ca. 1400)

 

Gruuthuseliedboek

(Gruuthuse Songbook)

Anonymous

> Songs (ca. 1400)

 

Elckerlijc

(Everyman)

Anonymous

> Theatre/Morality Play (2nd half of the 15th c.)

 

Mariken van Nieumeghen

(Mary of Nijmegen)

Anonymous

> Hybrid mixture of prose description and verse dialogue (beginning 16th c.)

 

Refrijnen (I)

(Refrains)

Anna Bijns

> Poetry (1528)

 

Antwerps liedboek

(Antwerp Songbook)

Anonymous

> Songs (1544)

 

Geuzenliedboek

(Beggar’s Songbook)

Anonymous

> Political Songs (1576-1577)

 

Spaanschen Brabander

(The Spanish Brabanter)

G.A. Bredero

> Theatre (1617)

 

Gedichten van den heere Pieter C. Hooft

(Poems of Sir Peter C. Hooft)

P.C. Hooft

> Poetry (1636)

 

Poëzy of verscheide gedichten

(Poetry or Diverse Poems)

Joost van den Vondel

> Poetry (1650)

 

Trijntje Cornelis

Constantijn Huygens

> Theatre (1653)

 

Lucifer

Joost van den Vondel

> Theatre (1654)

 

De Leeuw van Vlaenderen

(The Lion of Flanders, or The Battle of the Golden Spurs)

Hendrik Conscience

> Historical Fiction Novel (1838)

 

Max Havelaar

Multatuli

> Novel (1860)

 

Verzen

(Verses)

Herman Gorter

> Poetry (1890)

 

Verzen

(Verses)

Willem Kloos

> Poetry (1894)

 

Rijmsnoer om en om het jaar

(Rhyme Cord Around and Around the Year)

Guido Gezelle

> Poetry (1897)

 

De stille kracht

(The Hidden Force)

Louis Couperus

> Novel (1900)

 

Het gezin van Paemel

(The van Paemel Family)

Cyriel Buysse

> Theatre (1903)

 

Het vader-huis

(My Father’s House)

Karel van de Woestijne

> Poetry (1903)

 

Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes

(Little Poet, The Freeloader, Little Titans)

Nescio

> Novellas (1918)

 

Het leven en de dood in de ast

(Life and Death in the Oast-House)

Stijn Streuvels

> Novella (1926)

 

Nagelaten gedichten

(Posthumous Poems)

Paul van Ostaijen

> Poetry (1928)

 

Nieuwe gedichten

(New Poems)

Martinus Nijhoff

> Poetry (1934)

 

Elias of het gevecht met de nachtegalen

(Elias, or The Struggle with the Nightingales)

Maurice Gilliams

> Novel (1936)

 

Karakter

(Character)

Ferdinand Bordewijk

> Novel (1938)

 

Houtekiet

Gerard Walschap

> Novel (1939)

 

Eiland der ziel

(Island of the Soul)

Gerrit Achterberg

> Poetry (1939)

 

Parken en woestijnen

(Parks and Deserts)

M. Vasalis

> Poetry (1940)

 

Wolfijzers en schietgeweren

(Beartraps and Firearms)

Richard Minne

> Prose and Poetry (1942)

 

Het dwaallicht

(Will o’ the Wisp)

Willem Elsschot

> Novella (1946)

 

De Avonden

(The Evenings)

Gerard Reve

> Novel (1947)

 

Oeroeg

(The Black Lake)

Helle Haasse

> Novella (1948)

 

Apocrief/de analphabetische naam

(Apocryphal/The Analphabetic Name)

Lucebert

> Poetry (1952)

 

Kapellekensbaan

(Chapel Road)

Louis Paul Boon

> Novel (1953)

 

Het levend monogram

(The Living Monogram)

Ida M. Gerhardt

> Poetry (1955)

 

De Oostakkerse gedichten

(The Oostakker Poems)

Hugo Claus

> Poetry (1955)

 

Het boek alfa

(The Book Alpha)

Ivo Michiels

> Novel (1963)

 

Verzamelde gedichten

(Collected Poems)

J.C. Bloem

> Poetry (1965)

 

Nooit meer slapen

(Beyond Sleep)

W.F. Hermans

> Novel (1966)

 

De aanslag

(The Assault)

Harry Mulisch

> Novel (1982)

 

Het verdriet van België

(The Sorrow of Belgium)

Hugo Claus

> Novel (1983)

 

Gangreen 1 (Black Venus)

(Gangrene 1 (Black Venus))

Jef Geeraerts

> Novel (1968)

 

www.literairecanon.be

 

 

First published in The Low Countries, 2016