The Last World Peace

What is a great conflict about?
Look tonight long and dead
dead silent out among the stars
back to this little earth
and nothing will stay great.
What really stays from afar
of our great self-esteem?
Nothing in eternity
to fight for so it seems
and what else is the use of war?

myself, once caught in one
saw eternity yawn in the dead
-ly boring endless time
of our hopeless wilting hope
for freedom — or else a cup of cocoa
with only endless sleep to follow,

People! How sweet you are created!
How gorgeously you fit! How neat!
I love you deeply, but I’ll keep
one eye open while I sleep:
somewhere your most horrid weapon
must almost be complete.

 

De laatste wereldvrede

Waarom draait een groot geschil?
Kijk vannacht eens lang en dood
doodstil vanuit de sterren
naar deze kleine aarde
en niets blijft groot.
Wat blijft eigenlijk van verre
over van onze eigenwaarde?
Niets in de eeuwigheid
om voor te vechten zo gezien en
waar kan een oorlog anders nog toe dienen?

Ikzelf was eens in een daarvan gevangen
en zag de eeuwigheid al gapen in de dood
saaie eindeloze tijd
van ons hopeloos verslappende verlangen
naar vrijheid of desnoods een kopje chocola
met niets dan eindeloze slaap daarna.

Mensen! Hoe zoet is men geschapen!
Hoe prachtig past men bij elkaar!
Ik ben verliefd op jullie, maar
ik ga met één oog open slapen:
ergens is jullie vreselijkste wapen
vast bijna klaar.

From Details (1999)
By Leo Vroman

First published in The Low Countries, 1999