Night God

I’ll call you God, you powers.
I know of no other name.
God then! I am so far from the flowers,
press the window-frame,
I look at the starlight,
where children see You —
for me You’re out of sight —
perhaps listening too?
acknowledge I’m only a man,
bound to leap further than any man can.

 

Nachtgod

Ik zal U maar God noemen.
Ik weet ook geen andere naam.
God dan! Ik ben zeer ver van de bloemen
en zo dicht bij het raam.
Ik kijk naar de sterren,
waar kinderen U zien,
maar mij zijt Gij ver en
Gij luistert misschien.
Ik erken het, ik ben maar een mens,
bestemd voor de sprong ver over de grens.

From Collected Work 3 (Verzameld werk 3, 1976)
By Pierre Kemp
Translated by Paul Vincent

First published in The Low Countries, 2002