Rules of Thumb

If the house is infected, they said
in my grandparents’ village,
shut a pig up in it overnight
the evil will go into the beast
and by morning the place will be perfectly clean

In the structure that every life is
comes the moment that’s known as being
up shit creek with no paddle, a leak
has put Rorschach ink-blots all over the walls
and it smells of something that once
got hidden away in a long-ago game

Look round the table and try
to work out who’ll be the mark,
so runs a golden rule for poker-players
if you can’t spot the victim
then there’s only one possibility

So this brand-new day I say
To the face in the shaving-mirror
when you’re in a hole stop digging
be prepared to take things as they come
look around you, search every room
and if you can’t find the pig
then you’re it

 

Vuistregels

Is het woonhuis besmet, zeiden ze
in het dorp van mijn grootouders
sluit dan een varken een nachtlang op
het kwaad kruipt in het beest
en alles is de volgende morgen schoon

In het bouwsel dat elk leven is
breekt er een moment aan dat heet
goede raad was duur, een lekkage
heeft de muren bedekt met rorschachfiguren
en het ruikt naar iets dat ooit
tijdens een oud spelletje werd verstopt

Kijk de tafel rond en probeer
uit te vinden wie de sigaar zal zijn,
zo luidt een gouden tip voor pokeraars
zie je het slachtoffer niet
dan rest er maar een mogelijkheid

Dus zeg ik deze nieuwe dag
tegen het gezicht in de scheerspiegel
stop met graven als je in de put zit
wees bereid au & ja te zeggen
kijk om je heen, doorzoek alle kamers
en vind je het varken niet
dan ben jij het

From Water Studies (Waterstudies. Amsterdam: Meulenhoff, 1999)
By K. Michel
Translated by Tanis Guest

First published in The Low Countries, 2001