St Johan

once under floodlights
when I saw footballers
weaving a goal moving
like elves across the grass,
I knew it was from here
the saviour would appear.

and lo: Johan Cruyff the dancer
the faun the eagle
of the valleys

but when we came for his sermon on the mount
he talked about paying taxes.

 

De heilige Johan

Eens toen ik in floodlight
voetballers een doelpunt
zag spinnen zich bewegend
als elven over het gras,
wist ik dat uit deze hoek
de verlosser ophanden was.

En zie; Johan Cruyff de danser
de faun de adelaar
der dalen

maar toen we zijn bergrede kwamen halen
had hij het over belasting betalen.

From Verzamelde liedjes en gedichten (1986)
By Willem Wilmink
Translated by Paul Vincent

First published in The Low Countries, 2012