Steaming

Steaming, steaming, steaming!
Clear across the world!
I’ve got myself a seat on
The longest line there is.
Just seven days I’m taking
For a quick trip to Japan,
In that wooden wagon,
Driver! How’s your steam?

Steaming, steaming, steaming!
Flying down the track!
Who wants to just sit dreaming
Can go by horse and cart,
Huns and Poles and Russians
I’ll see within a week,
In the time it takes you
To sail to Sneek and back.

Wife! don’t sit there moping!
Please don’t be so daft!
Before you’ve done with weeping
I’ll be heading back.
Before those socks are finished
That you’re knitting now
I’ll be back home already
With my dearest heart.

Steaming, steaming, steaming,
Fast through field and wood,
Over deep wide rivers,
And straight through the rock!
Filled in are the valleys!
Mountains felled like trees!
I’m off to buy a tea-tray
Of Chinese lacquer-work.

Is the fire burning nicely?
Is your water boiling, chum?
Get that loco moving
Which will give me wings!
Steaming, steaming, steaming!
Are you crazy, man?
I’ve arrived already,
Before I’ve even gone.

 

Stoomen

Stoomen, stoomen, stoomen!
Heel de wereld door!
’k Heb een plaats genomen
Op het langste spoor.
’k Wil in zeven dagen
Even naar Japan,
Met dien houten wagen

Voerman! Kooktje span?
Stoomen, stoomen, stoomen,
Vliegen langs de baan!
Die wil zitten droomen,
Mag met paarden gaan,
Moffen, Polen, Russen,
Zie ik in een week;
Zeil jij ondertusschen
Heen en weer naar Sneek.

Wijf! zit niet te pruilen!
Wees toch niet zoo dom!
Voordat je uit kunt huilen,
Ben ik al weerom,
Eer de kousen klaar zijn,
Daarje nu aan Breit,
Zai ik al weer daar zijn
Met mijn dierbaarheid.

Stoomen, stoomen, stoomen,
Snel door veld, en bosch,
Over diepe stroomen,
Midden door de rots!
Aangevuld de dalen!
Bergen omgehakt!
’k Ga een theeblad halen
Van Chineesch verlakt.

Gloeit het vuurtje lekker?
Raast je water, maat?
Voort maar met den trekker,
Die me vliegen laat!
Stoomen, stoomen, stoomen!
Kerel! ben je gek?
’k Ben al aangekomen,
Eer ik nog vertrek.

From Poems (Gedichten, no date)
By Nicolaas Beets
Translated by Tanis Guest

First published in The Low Countries, 2006