The Light 

The light, God’s white light, breaks up into colours:
Colours are actions of the light that breaks.
Life breaks up in the variegated event,
And my soul breaks up as it utters words.

Only he who accepts death can bear life:
Oh see my blood that leaks along the nails!
My window’s open, open are my doors —
Here is my heart, here is my body: break!

The ground is soft with spring. Between the trees
There waves a haze of green, and people go
Walking in the grass alongside the ponds —

Being lashed naked on a post with cords,
Soul breaking up itself to love and words:
These are the actions I became man for.

 

Het Licht

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren:
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt.
Het leven breekt zich in het bont gebeuren,
En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt.

Slechts die zich sterven laat, kan ‘t leven beuren:
0 zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt!
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren –
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt!

De grond is zacht van lente. Door de bomen
Weeft zich een waas van groen, en mensen komen
Wandelen langs de vijvers in het gras –

Naakt aan een paal geslagen door de koorden,
Ziel, die zichzelve brak in liefde en woorden:
Dit zijn de daden waar ik mens voor was.

From Collected Poems (Verzamelde gedichten, 1963)
By Martinus Nijhoff
Translated by James S Holmes

First published in The Low Countries, 2002