The Time of God

The time of God, the final judgement day
when the world tumbles to annihilation,
the approaching downfall of all creation
scorched to a cinder by the sun’s last ray

is now at hand. The time-honoured procession
of the seasons and the fixed company
of the constellations will steadily
be dislodged from their usual progression.

Then, from before the time when time held sway,
the empty, uncreated chaos will take over
where the harsh wind’s blast is the only mover,
the time of God, the final judgement day.

 

De tijd van God

De tijd van God, het grote eschaton
wanneer de wereld kantelt naar haar einde,
het nakende vergaan van al het zijnde
bij het verzengen van de laatste zon

komt naderbij. De eeuwenoude orde
der jaargetijden en de vaste stand
van de gesternten zullen overhand
aan hun gewoon verloop onttrokken worden.

Dan herbegint, van eer de tijd begon,
de leegte van de ongeschapen baaierd
waarin beweging komt van hevig waaien,
de tijd van God, het grote eschaton.

From Complete Work (Volledig dichtwerk, 1999)
By Anton van Wilderode
Translated by Paul Vincent

First published in The Low Countries, 2002